W sektorze nieruchomości czasem ujawniają się niedużo tańsze nieruchomości, których właścicielami są spółdzielnie lokalowe tudzież wspólnoty. Wprowadzają one do obiegu pomieszczenia po mieszkańcach, którzy nie mieli wykupionej nieruchomości na uprawnieniach własnościowych. Takie pomieszczenia lokatorskie przechodzą w ręce administracji wspólnoty gdy wyłączny lokator zemrze i nikt z rodziny nie podtrzyma ciągłości bytowania albo lokatorzy notorycznie zalegają z opłatami. Kiedy zadłużenie jest nadzwyczaj duże, spółdzielnia przejmuje lokal i ma uregulowania dotyczące odsprzedaży jej na rynku nieruchomości. Takie lokale są nieco tańsze, choćby o parę procent na metrze kwadratowym. Spółdzielnie wolą je sprzedać na zasadzie mieszkań własnościowych.Tak czy inaczej jest to znaczny zysk, gdyż w danym miesiącu, w którym doszło do transakcji, na konto spółdzielni przelewana jest duża suma. mieszkania, o których mowa, przeważnie posiadają niższy poziom. Niezbędny jest w nich całkowity remont. Jednak gdy tylko pojawia się pomysł nabycia, bardzo szybko dochodzi do sprzedaży, gdyż takie niekosztowne lokale są dużą okazją dla tych, którzy oczekują na nieruchomość po niższej cenie. Można powiedzieć, iż są to lokale z odzysku, na których absolutne prawo ma zarobić spółdzielnia mieszkaniowa. Kalkuluje się, iż w skali kraju, takich lokali w ciągu roku może być parę tysięcy. Warto więc przeglądać czasopisma lub odczytywać ogłoszenia wywieszane przez spółdzielnie mieszkaniowe ewentualnie wspólnoty.

Dodatkowe usługi

Szukasz pracy?