Gdy człowiek otrzyma w schedzie mieszkanie, można oznajmić, iż jest ogromnym szczęściarzem - wszakże ceny mieszkań w współczesnych czasach są niebotyczne. Wskazane jest pamiętać, iż spadek po familii w linii prostej nie podlega opodatkowaniu, jednakże jeśli potrzebujemy zbyć nieruchomość w przeciągu pięciu lat od jej przejęcia, również w postaci schedy, to powinniśmy od tego zbycia zapłacić osiem procent podatku. Jeżeli zdobyliśmy majątek w spadku i nie ponosiliśmy tu żadnych kosztów to i tak ten ośmioprocentowa taksa jest niewielka. W końcu dostaliśmy w darze nieruchomość wartą nie mniej niż 120 tysięcy złotych, bo za tyle z grubsza można obecnie sprzedać, nabyć kawalerkę w przeciętnym standardzie. Jeżeli była sprawa dziedziczenia, to czasem jest tak, że mieszkanie dzieli się na części, jednak oczywiście nie namacalnie, a akt notarialny rozdziela procentowy akces w nieruchomości. Gdy potrzebujemy to mieszkanie użyczyć lub sprzedać, porcjujemy pieniądze według procentów z umowy notarialnej. Podatek od zbycia również rozdzielamy na właścicieli wedle ich akcesów w nieruchomości. Po pięciu latach od dostania spadku, gdy chcemy zbyć nieruchomość, rzeczony ośmioprocentowy spadek nas nie dotyczy. Podatek ma za funkcję udaremnić postępowania mające w zamyśle przesadny wzrost cen lokalów, tzn. aby nikt nie skupywał w dużych ilościach mieszkań z rynku wtórnego i nie dyktował wyższych, sztucznie pompow3anych cen na nieruchomości. Z tego punktu widzenia podatek ten jest właściwie naliczany, gdyż przeciwdziała zapaści na rynku nieruchomości.

Dodatkowe usługi

Szukasz pracy?