W telewizji i innych publikatorach prezentuje się sporo programów interwencyjnych, w których mowa o nieuczciwych deweloperach. Czy znaczy to, że mamy zrezygnować z szukania inwestora, który zbuduje nam nowy dom a rozglądać się jedynie za domem na rynku wtórnym? Doradzamy rozsądek, uważne przyjrzenie się deweloperowi, nade wszystko jego dotychczasowym realizacjom i wysłuchanie oceny od osób, które już z jego oferty skorzystały. Nie wybierajmy firmy, która stawia pierwsze kroki na tym niełatwym rynku. Nie wybierajmy też firmy, która bazuje jedynie na pieniądzach zainkasowanych od przyszłych posiadaczy domu, dlatego że firma deweloperska winna posiadać także własne zasoby pieniężne. Niezwykle ważna jest jego solidna sytuacja ekonomiczna, bowiem nie może być tak, że z byle przyczyny inwestor traci płynność finansową. O ile mądrze wytypujemy spółkę deweloperską, to nie powinniśmy wpaść w kłopoty. Deweloper ma obowiązek być dla nas absolutnie przejrzysty – otwarcie pokazywać dokumenty dotyczące obecnej i dotychczasowej sytuacji a w okresie budowy regularnie zawiadamiać o jej toku. W razie wątpliwości czy jakichkolwiek kłopotów z nieruchomością powinien natychmiastowo zawiadamiać o tym swoich kontrahentów. Odpowiednia komunikacja pomiędzy deweloperem a przyszłymi właścicielami mieszkań to jedna z istotniejszych rzeczy. Druga to naturalnie sprawne i planowe wywiązywanie się z umowy i stała świadomość inwestora, że jako firma deweloperska gospodarzy również cudzymi funduszami.

Dodatkowe usługi

Szukasz pracy?