Wydaje się, że tylko specjaliści - osoby działające jako maklerzy czy agenci obrotu nieruchomościami, rzeczoznawcy, deweloperzy itd. powinni być zainteresowani nabywaniem wiedzy o rynku nieruchomości. Nic bardziej mylnego. Właściwie każda osoba, która zbywa lub nabywa lokal mieszkalny winna nabyć trochę wiadomości o zagadnieniach związanych z mieszkalnictwem czy ustawodawczymi wymiarami umów. Oczywiście, przede wszystkim osoby, które zdały już egzamin urzędowy i odbyły praktyki (albo skończyły kierunkowe studia), okazują zainteresowanie rynkiem nieruchomości i badają na bieżąco jego kondycję, w szczególności na obszarze, na którym działa ich biuro. Takie osoby starają się uczestniczyć we wszelkiego typu konferencjach i seminariach zadedykowanych zagadnieniom powiązanym z rozwojem budownictwa, z handlem nieruchomościami czy zamianą. Często takie wykłady i prelekcje organizowane są w trakcie targów nieruchomości, dominującymi adresatami są maklerzy, zarządcy nieruchomości czy rzeczoznawcy majątkowi, niemniej i my – jako laicy - możemy śmiało uczestniczyć w takich targach, które organizowane są na ogół dwa razy w roku w większych miastach Polski, niekiedy i częściej. Warto interesować się takimi imprezami i brać w nich udział. Cenna wiedza jaką wyniesiemy z takich targów może okazać się w wyższym stopniu pożyteczna niż myśleliśmy. Fachowcy poinformują nas, w jaki sposób można zdobyć kredyty na wytypowaną nieruchomość, czy wskazane jest inwestować już teraz, czy odpowiedniej poczekać. To interesujące spotkania, które zbliżają kupujących do sprzedających. Są też prowadzone, bywa że w tym samym terminie, dni otwarte różnych firm oraz gratisowe konsultacje z radcami, jurystami, notariuszami. Wskazane jest wtedy uzyskać wskazówki w kwestiach, które wydają się nam ciężkie a ich zrealizowanie kosztowne – może choć postawimy pierwszy krok prowadzący do celu. Targi to także stoiska firm remontujących i wystroju wnętrz. Takie zdarzenia to także doskonała okazja, by skonfrontować ceny nieruchomości a także wybadać pojawiające się w tym sektorze trendy cenowe czy wzornicze.

Dodatkowe usługi

Szukasz pracy?