Niektóre ze spółek planując rozbudowę czy rozszerzając swoją aktywność, frapują się, czy zakupić gotową nieruchomość rodzaju hala lub magazyn, czy przedsięwziąć budowę. Wielokrotnie preferują tę drugą możliwość, ponieważ istniejące budynki mogą nie realizować wymogów, ponadto kupno magazynu czy nowej nieruchomości to znaczny pojedynczy wydatek. W przypadku realizacji budowy koszty są rozłożone w czasie. Wpierw poszukujemy ziemi pod inwestycję. Może to być nasz własny kawałek ziemi, ale także działka spółki, którą zaangażujemy jako specjalistę od nieruchomości przemysłowych i który zorganizuje naszą budowę. Najlepiej, gdy inwestor, czyli posiadacz gruntu – prosi o pozwolenie na budowę, jako że on przeważnie ma właściwe uprawnienia i upoważnienia oraz dokumentację dotyczącą zagospodarowania miasta i jego otoczenia. Inwestor może podpisać z podwykonawcami różnego typu umowy: o dozór, o zarządzanie, o prace budowlane. Deweloper ma też powinność kontroli nad tokiem budowy – oprócz tego, że trzyma on wszystkie przydatne dokumenty, to musi opracować inwestycję w najmniejszych szczegółach. Jedynie on ma wiedzę na temat danych bezpośrednio lub też pośrednio złączonych z wznoszonym budynkiem. Powinien sumiennie monitorować budowę na na każdym jej poziomie, zgodnie z projektem budowlanym i pozostałymi administrowanie zarządzanie budową i przyjmowanie wszelkich prac. Powinnością jego jest również opracowanie planu bezpieczeństwa i troski o zdrowie. O ile kierownika budowy inwestor musi wyłonić przed zainicjowaniem budowy, to ekipę wykonującą roboty może wytypować w dowolnym momencie. Musi też stosownie szybciej informować o terminach zaczęcia całej budowy jak i jej poszczególnych punktów. Gdy potrzebuje skorzystać z przylegającej nieruchomości, musi należycie wcześniej prosić o takie przyzwolenie i wynegocjować wszelkie elementy, chociażby terminy i prawdopodobne wydatki. Funkcja inwestora jest zatem bardzo niezwykle istotna – to na jego barkach spoczywa w zasadzie pełny ciężar budowy i jej powodzenie.

Dodatkowe usługi

Szukasz pracy?