Architektura to dziedzina umiejętności, która zazębia się z budownictwem i urbanistyką. Aby nasze miasta należycie się rozwijały, te dokładnie kompetencje powinny się przenikać, wspomagając się wzajemnie, podejmując dużo zagadnień wspólnymi siłami. Zobowiązaniem architekta jest takie zaplanowanie wybranej przestrzeni miejskiej, by miasto spełniało swoje główne role i nie tylko, i żeby jego mieszkańcom dobrze się w nim zamieszkiwało. Przeto realizując koncepcję, architekt winien do problemu podejść z wielką odpowiedzialnością – odnieść się do uformowania obszaru, do bieżącej zabudowy, finalnie do roszczeń inwestora i jego zapasów pieniężnych. Ważne są też półprodukty, które użyte zostaną przy budowaniu danej inwestycji, bo ma on zawsze przełożenie nie tylko na odporność domu, ale i jego estetykę. Taki program powinien być praktyczny adekwatnie do jego zastosowania. I oczywiście dobrze, gdy oferuje śmiałe, porywające rozstrzygnięcia na płaszczyźnie technologicznej czy estetycznej. Planista miejski musi zaplanować konkretne inwestycje w miejscach w największym stopniu do tego dobranych, tak więc supermarket według jego planów zbudowany zostanie raczej w dzielnicy przyległej do centrum miasta, a nie na starym mieście. Projekt architektoniczny grodu uwzględniać musi obecną zabudowę i z pietyzmem odnosić się do namacalnych dóbr kultury. Dlatego planując rozwijanie dzielnic śródmiejskich należałoby odwoływać się twórczo do przeszłych nurtów architektonicznych. Na obrzeżach miast mogą wznosić się osiedla domków jednorodzinnych lub wielorodzinnych już na bardziej suwerennych regułach. Tutaj konstruuje się osiedla z reguły od zera i pomysł liczy się w szczególności z ukształtowaniem rejonu. Architektura takich osad może być stylizowana na architekturę góralską względnie przypominać dworki ziemiańskie albo prowansalskie domy. Mogą to też być osiedla mocno zaawansowanego w formie i wznoszone w najnowocześniejszych technikach. Dużo zależy od inwencji budowniczego, ale chyba jeszcze więcej od tego, jakimi środkami dysponuje deweloper. Każda, nawet najśmielsza propozycja projektanta musi być skonfrontowana z rzeczywistością. Architektura to pasmo nieustannych kompromisów pomiędzy tym, co pragnęłoby się zawrzeć w projekcie a roszczeniami i możliwościami finansującego nieruchomość.

Dodatkowe usługi

Szukasz pracy?